Вход/Регистрация

Предстоящи курсове

SPODELENO LI4NOКъде на майната си зимуват звездите по пладне, или Как да прилапаме един милион решения

Мирзакарим Норбеков Мирзакарим Норбеков

ПРЕДГОВОР ОТ АВТОРА
Учебникът е написан по системата на ускореното обучение! Внимание! Без сръдни!
Скъпи читателю!
Ето ви сюрпризче: малко, но от сърце.
Дълго ви подлъгвах с обещания - така или иначе, какъвто ще да съм, но съм мъж, а на мъжете, знаете, не може да се има вяра!
Мъже! Не вярвайте, лъжа ви! Просто ви заглавичквам! Ала веднъж най-случайно, както си седях над микроскопа един ден, внезапно гледам: мярна се нещо мъничко, познато, и изчезна. Чак след като увеличих максимално мощността, с огромни усилия успях да го разпозная: “Бре-е-е! Че това е съвестта ми!!!”
Оказа се, че имам съвест, голямо бреме, ще знаете. И веднага си спомних обещанията си. Отначало ме хвана срам, после ме хвана голям срам. Разбрах, че не бива повече да протакам!
И за всяко “срам” и “голям срам” с помощта на близките си написах по една книга. Тоест първата книга, която е в ръцете ви, е насочена към онези, които имат съвестно отношение към живота си. А втората книга, в която повтарям почти същото, за което говоря тук, е за онези, които имат съвестно отношение не само към себе си и близките си, но и към целия свят, за онези, които искат реално да помагат на хората във всички добри и благородни дела.
Тя е озаглавена условно “Тайните на звезди по пладне, или Азбука на тайните знания”.
Книгата, която е в ръцете ви, може да ви се стори неочаквана по форма и стил дори ако сте чели “Опитът на един глупак…” или сте били на курсовете ни и знаете предостатъчно за метода на ускореното обучение.
Към всички похвати за шокиране на читателите тук е притурено и було, тоест иносказание. Защо? Ами защото…
Смятам, че имам право на избор: на кого да дам, условно казано, милион или милиард… решения, включително и за финансовите проблеми, а на кого – не. Затова реших отначало да се поинтересувам какъв е човекът.
Не мислете, че в книгата става дума за пари - опазил ме Господ, не! Има неща свръх и много по-ценни от всякакви пари!
От цялото земно кълбо при наставниците ми идват хора, които искат да овладеят знанията, да се докоснат до мъдростта и могъществото, влагайки много усилия и средства.
Та ми е неприятно да си мисля, че някой ще си купи книга за жълти стотинки и със сънени прозявки, почесвайки се по търбуха, ще я запрелиства, за да открие лесен достъп до свръхвъзможностите си.
Уверявам ви, такива хора не само няма да имат полза, те дори не биха могли достойно да оценят въпросните знания.
За да не пилеем труда и знанията на наставниците, трупани с хилядолетия, се наложи да сложим бариера в книгата, тоест да ограничим диапазона на възприемане. Именно затова книгата “Къде зимуват…” е написана умишлено остро, на места откровено грубо. Нарушена е логиката на изложението, има повторения, използвани са смислово несъчетаеми думи.
Темите нарочно са разпръснати из цялата книга, та да се объркате. Повярвайте, не беше лесно от целокупното знание да се създаде мозайка, в която всеки елемент да изглежда логически незавършен.
Ако вашата интуиция има необходимия минимум за влизане в “академията”, вие ще разберете за какво става дума, и тогава ще откриете с дълбок поклон на поднос засега още мъничка част от своето Божествено наследство, което се намира вътре у вас.

И ако сте този, за когото ви мисля, лесно ще намерите скритите в текста ключове и самостоятелно ще разкриете недоизказаното.
Ако по характер, добрина, излъчвана светлина заслужавате повече, най-доброто, няма да ви струва специална вътрешна готовност, концентрация и мобилизация на най-доброто в личността ви – вие имате всичко това. Изобщо няма да забележите бариерите. Заради това приемете подарък във вид на обогатяване на възможностите, способностите, потенциала си.
Какво има, уплашихте ли се?…
Не така, скъпи мои! Ние заедно ще изминем пътя, и то два пъти. А пътят се изминава с вървене.
Ние с вас трябва да се откъснем от обикновеното възприемане на света въз основа на чужди знания и опит, предъвкана от някого интелектуална храна. Днес вие ще вземете за себе си това, за което сте готови на този етап според широтата на възприятията си.
Книгата, която излиза след това, е посветена на същите въпроси. Тя е написана въз основа на същите примери и материали, но по друг начин. Колкото по-различно възприемете познатия материал, толкова повече се е разширило съзнанието ви. Без да сте навестили “Къде на майната си зимуват…”, не пристъпвайте към следващата книга “Къде на бабината си…”.
Задачата на това издание е да ви подготви, скъпи читатели, за по-задълбочено и изострено възприемане на околния свят, така че занапред да не изпуснете никакъв негов детайл.
Докато стигнете до следващата книга, вече ще сте готови да възприемате информацията по-обемно, по-мащабно, по-цялостно. И, разбира се, ако добре сте потренирали, ще откриете у себе си тайното могъщество, дар от Природата, скрит дълбоко-дълбоко у вас.
Вече знаете, че най-чиста е водата в изворите, където тя минава през много препятствия, преодолява трудности по пътя си.
Именно такова пречистване от примеси на чувствата ви, характера ви, личността ви съм заложил умишлено в тази книга.
За мен е важно, скъпи мои, възможно най-бързо да надраснете детинщините, да се освободите от ненужното бреме на обидите и неприязънта, от дребнавите прояви, присъщи за обикновените хора, и да пристъпите към изпълнение на истинското си призвание в живота.
Чакат ни велики дела в името на любовта, хармонията, съвършенството!
Да започваме тогава, нали?Искрено ваш
Мирзакарим Норбеков
Първи път – “ПОДРАЖАНИЕ”.
Този път е най-лесният, най-сладкият… в началото. И най-труден и горчив в края.
Тук няма нужда от духовни усилия. Просто трябва да си като всички, да живееш като останалите. Но на стари години те застига съжаление и разкаяние…
За вас сега старостта е нещо неопределено, нереално, неясно. Като далечен-далечен мъглив остров. Всеки от нас е сигурен, че никога няма да остарее.
По този път няма нужда да мислиш, да се напрягаш, трябва само да следваш най-простите инстинкти и желания.
Това е пътят на спящите. Това е изминаване на пътя чрез повтаряне опита на другите, чрез подражание на предшествениците.
В “Канон за бъдещи властелини” е казано приблизително следното:
“…Ще дойде време, когато човек чрез предмет ще може да издигне друг предмет до звездите и обратно, и още по-далеч, през осемнайсет хиляди свята до Господ Бог. Ще дойде време, когато човек чрез предмет ще може да издигне себе си до звездите и обратно, и още по-далеч, през осемнайсет хиляди свята до Господ Бог, за да се изправи лично пред Него.
Но това ще стане едва когато дойде времето. Това време може да дойде след трийсет вдишвания и издишвания или след трийсет хиляди години. Но ще стане едва когато му дойде времето. И животът ти може да не стигне.
По този път може да добиеш, да постигнеш, да събереш, да натрупаш знания и да ги предадеш като наследство на другите. Можеш да оставиш следа в историята на човечеството и своя опит в движението по този път.”Втори път – “СЪСТОЯНИЕ”
В тази древна книга се казва:
“Запомни! Ако нямаш време да чакаш хилядолетия и приживе искаш да се явиш лично пред Твореца, за да се разтвориш във великата Му необятна светлина, трябва да тръгнеш по пътя на самопознанието. Защото, самоопознавайки себе си, ще опознаеш Бога.
Върви по пътя, разкривай тайните сили у себе си и ще можеш с усилие на духа си да вдигнеш предмет, да го пратиш до звездите и обратно или още по-далеч, през осемнайсет хиляди свята до Всевишния. Или можеш с усилие на духа си да се издигнеш до звездите и обратно или още по-далеч, през осемнайсет хиляди свята до Безкрайния.
По този път ще те споходи омраза, която ще се превърне в състрадание към хората.
Чрез състраданието ще стигнеш до Любовта.
Щом станеш богат, ще научиш същината на богатството и на мизерията.
Ще научиш същината на силата и на безсилието.
Ще разбереш и ще научиш справедливостта.
Ще научиш болката на самотата сред хорско множество.
Ще научиш радостта и болката едновременно, когато разкриеш истинското си възприемане на света и видиш човек такъв, какъвто е.”Истината не се препредава, истината се постига.
Път на Подражанието. Получила лесно знание, личността изчезва по този път, остава формата, разтворена в тълпата. По този път истината се постига изключително трудно.
Път на Състоянието – това е път към съвършения човек. По този път всеки може да стигне до истината. Недостатъкът му е, че силата, способностите, любовта, могъществото и всички възможности, постигнати по пътя към истината, е невъзможно да се предадат на другите. В процеса на препредаването истината, отразена в съзнанието на другия човек, умира.
Задачата на вървящия по този път е да намери, да разпознае, да открие съвършения човек и да предаде щафетата.Третият път, който се нарича ИСТИНА, ще се появи, когато “двата пътя хармонично се слеят в един и се превърнат в река. Тогава ще настъпи времето на съвършения човек. Заради това сме тук.”И те казаха:
Сега избирайте.Май се увлякох и ви заговорих без маска. Ако и занапред продължим така, ще заспите. За да ви поразсея, ще ви разкажа история от живота на един от наставниците ми.

Прочетена 2091 пъти

Мнения и резултати

"След обостряне вследствие на фарингит ми се успокои гърлото.Имах късогледство от 3 години- махнах очилата."Ромелия 

"Голямо подобрение на зрението, заличих белег от операция, отслабнах, спря ха болките и теченията вследствие на възпаление на яйчниците и...

Здравейте, това е моята история - как ослепях на Запад и се излекувах на Изток... ...беше топло лято там далече,...

"Понижих стойностите на кръвното налягане, голям подвижност на гръбнака, вследствие дискова херния, преодолях умората и подобрих емоционалната си устойчивост" Лили 

Ще ви се представя с името, с което моят Любим ме нарича – Мурка. “М“ като първата буква от собственото...

" Всеки човек в определен момент от живота си има нужда някой да му покаже пътя. Благодаря ви!"Х. Ахмед 

"Осезателно подобрение след болки породени от колит.Имах разширени вени- след 10 дневния семинар почувствах подобрение,няма оттичане и неприятно парене, свободно...

"Винаги съм знаела, че човек има всичко в себе си, но някак само интуитивно и благодарение на курса получих техники...

"За пръв път участвах в курс,който разглежда човека като цяло.Научих много за тялото, душата и духа, за това как да...

"Всичко в мен се промени шеметно.Ще продължа да работя"Елена

"Това,което научих от книгите на Норбеков е, че мога всичко,стига да го желая достатъчно силно и да съм готова да...

Ако някой ми беше казал, че ще имам второ дете преди 2-3 години, щях да се позасмея и да му...

"Благодаря от цялото си сърце! За тези 10 дни постигнах резултати за години! Нямам язва, гръбнака ми е гъвкав, без...

Прочетете повече по темата тук  

Много съм благодарен,че чрез тази методика получих увереност в своите възможности.При дясно ухо след неуспешна операция,натъпкано с тампони,което въобще не...

"Намаля ми хроничната кашлица, подобрих зрението си,чувствам комфорт в областта на врата и гърба...на всякъде-чувствам, че живея! Отдавна се стремя...

Интервю с Влади Въргала

Влади Въргала: Излекувах си язвата и дископатията със системата на Норбеков. В момента съм в крещящо здраве, спрях алкохола и...

  Преди оздравителният семинар След завършване на 10 дневния семинар След самостоятелната работа Р.Йо. Оперирана щитовидна жлеза В ремисия В...

"Благодаря за втората рожденна дата! До започването на курса бях като в лабиринт-знаех, че има изход, но не намирах верния...

"Дойдох на курса, за да си оправя очите.Успях! Аз съм още млада, сега изграждам характера си и курса ми оказа...

"След мозъчен инсулт,понижих диоптрите с 1d.,ползвам си дясната ръка и общо подобрение на зрението" Добрин

"След семинара по системата на акад. Норбеков станах по-толерантна към различните хора, постигнах всичките си цели, станах по-добра към себе...

"Значително увеличена яснота на погледа вследствие на склероза на очния нерв. Намаляха болките в гръбначния стълб и ми се повиши...

Здравейте, днес бяхме на очен преглед. Докторката след прегледа остана да размишлява:) Понеже за едно лято Анжелика,която изкара оздравителния детски...

"Много е трудно с думи да обесня емоционалното въздействие на курса и на всичко, което преживях по време на занятията...

Красотата на човешката природа – възможността да растем, да се развиваме и да откриваме скритите си възможности Нели Георгиева

Системата на Норбеков в България. Мнения и резултати от Работилница на успеха 2012 година (Мастерская 2012 г.) - Видео  ...

Майката на Веско: По-спокоен, обичлив, по-изпълнителен. От майката на Вики: Стана по-весел, по-упорито отстоява своите желания. По-уверен е в себе...

Най-важното - осъзнаване на действията и постъпките на другите, на моите действия и постъпки и виждане на закономерностите, които ги...

Оздравителният курс по системата на Норбеков помага не само в лекуването на здравето, той лекува и душата. Учи ни да...

Започнах Интернет курса по системата на Норбеков заради дългогодишна депресия, стрес, изтощение и хронична умора, хронично неудовлетворение. Исках толкова много...

Много се радвам, че проявявате интерес към курса и системата на Норбеков. Постигнах чудесни резултати, след като завърших първата част...

Физическа и духовна пормянаИва Горещо препоръчвам да се захванете със собственото си щастие!!!Георги Дойчинов

След 1 оздравителен курс и по време на самостоятелната работа се възстанових от радикулита и от постоянните болки в кръста!...

{youtube}tQU06vhqDp4|100%|320|0{/youtube}

  С какви заболявания дойдохте(продължителност на заболяването) Резултат в края на 10-дневния семинар Б.Х Хронична уро-инфекция с чести кризи От...

Изповед на Донка Кавалджиева Здравейте всички, които все още вярвате в себе си, колкото и изтъркано да ви звучи!!! Аз...

".... М. Норбеков успя да ме накара да повярвам, че всичко е възможно, стига да опиташ. Допада ми неговата духовитост....

"Стегнах фигурата, подобри се еластичността на кожата ми, подобри се зрението и контрастността на виждане"Снежи

{youtube}3-UTg_GO17Y|450|320|0{/youtube}

"Вече виждам последния ред на таблицата!” Вероника "Вече виждам неща, които преди не съм виждал, не се разболявам  и съм...

Не съм повишавала кръвното налягане по време на курса. Намалих наполовина дневната доза от лекарството "Ксетонор"и се чувствам много добре...

Преди повече от половин година изкарах Оздравителния курс на Норбеков - за деца при Соня. Спомням си, че малко преди...

Резултати от учебно-оздравителен семинар I-во ниво по системата на Мирзакарим Норбеков, София, 22.06-01-07.2013г. {youtube}SQ5bXxRQlmw|100%|320|0{/youtube}

Резултати от VIP оздравителен семинар в Боровец 2013 {youtube}soqr3IZp71o|100%|320|0{/youtube}

Казвам се Тодорка Ралева, 64 год. от гр. Добрич. Преди две години се запознах с метода на Мирзакарим Норбеков, посещавайки...

Чудесен резултат на Гергана К.

Преди 2 години без външни причини започнах да пълнея, да губя своята жизненост и енергията. След дълго „разследване” ми откриха...

Здравейте, Аз съм N.B, пенсионер.Дълго време ме убеждаваха, че дори и на такава възраст, ще мога да извлека полза от...

В.М. "След депресия и паническите разтройства започнах да се чувствам по-самоуверена, по-спокойна. Усещам увереност в собствените си сили." Д.М. "След...

Ж.С. "След занятията изчезна половин диоптър, подобрение на състоянието на кистата, научих се на отговорност и търпение." Я.Р. "Страдах от...

С.С. "Овладях страховата невроза"   М.М. "Един диоптър по-малко, намалих размера на белег с 3 см."   Д.Д. "Увеличих ръстта...

Резултати от първо оздравително ниво по системата на акад. Норбеков, проведен в София, 2014 година. {youtube}6_ohDQKIb-Q|100%|320|0{/youtube}

С.Б. "В началото беше болката в дясното рамо и ограничените ми движения. Болки в кръста и ограничени движения в тазобедрената...

П.К. "Дойдох с дискова херния-вече нямам болка, с разширени вени-намален е участъка и размерите." И.Ж. "Намален диоптър и свиване на...

К.М. "Имах плексит и наднормено тегло. След семинара мускулите ми се тонизираха, изчезнаха болките, подобрение във физиката и намаляване на...

Вълнуващи резултати от похода в Странджа 2014 година   {youtube}http://youtu.be/8mQhjKeIwVc|100%|320|0{/youtube}

Моменти от детския курс в София - 08.09.2014 - 13.09.2014. Награждаване, сертификати, резултати, концерт! {youtube}http://youtu.be/IM3ty5yAGKM|100%|320|0{/youtube} 

Анкети - преди и след курса

Анкети - преди и след курса   Учебно-оздравителен семинар I-во ниво Мнения и резултати от Учебно-оздравителен семинар I-во ниво Учебно-оздравителен...

НА ВАДИМСъс силен Дух,непоклатим,Учителят ни скъп Вадим,ни води смело все напред.Държи на точност и на ред. Той мъдър е и...

Вдъхновяващи резултати от първо ниво по Системата на Норбеков   {youtube}FVpcMXpRzzQ|420|320|0{/youtube}

Бил съм и на 2ро ниво и на Интуиция. Благодаря много, че ви има и ни помагате да се самоосъзнаваме...

Карах курса преди 13 години,свалих 3,5 диоптъра очила и до сега чеша без очила и никога няма да са ми...

«
»

footer-contact-phone02 9878730

footer-contact-mailТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

footer-contact-mapСофия,

пл. "П. Р. Славейков" 11, ет. 5

Банкова сметка:

IBAN: BG29STSA93000021744640

BIC: STSABGSF

Банка ДСК ЕАД

"Жануа'98" ЕООД

* Всички такси са за сметка на наредителя!