Вход/Регистрация

Предстоящи курсове

SPODELENO LI4NOЕнергийна клизма, или триумфът на леля Нюра от долно нанагорнище

Мирзакарим Норбеков Мирзакарим Норбеков

Уважаеми читатели!

В предишните си книги вашият покорен слуга ви е казвал, че е ученик на една от светските школи, в която обучението продължава 40 години. Чак след това абитуриентът е готов за по-нататъшно висше образование.
Един от предметите, които се учат там, е човекознание – или животознание.
През няколкото века съществуване на школата майсторите са разпределили живота на човека, неговите потребности и взаимоотношения с околната среда на 495 съставни елемента, всеки от които допринася за подобряването или за влошаването на качеството на живота.
Но целта на книгата не е да ви разказвам, уважаеми читатели, за всеки елемент, защото още не сте готови да прочетете, примерно казано, дванайсет дебели тома! Тук ще се спрем само на някои елементи, а по-подробни препоръки ще намерите в книгата “Тайните на звезди по пладне, или Азбука на тайните знания”.
И така, 495-те елемента на живота влизат в сто дома.
Първият дом е самият човек - може да се каже - той е сърцевината на този дом. Всеки дом символично е представен във вид на пирамида. Защо?
Имам някои идеи по въпроса. Все пак нашата школа е на около 5000 години. И египетските пирамиди са горе-долу на същата възраст.
Като се има предвид, че нашата школа е основана на Синайския полуостров преди 50 века, може би просто такава е била модата тогава. Но кой знае…
Ако разгледаме например структурата на елмаза – най-твърдия, най-редкия и най-скъпия кристал, - ще видим цяло “стадо” пирамиди, вкопчени в здрави прегръдки помежду си.
Тоест?

Тоест абсолютно всичко, което ни заобикаля в живота, всичко, което носим в съзнанието си, еднакво влияе на живота ни. И ако, да речем, вашият дух, вашата душа и вашият разум са седнали да се обиждат помежду си защо животът не върви, това си има причини.

Това означава, че малка пукнатинка в едно нещо може да изкриви пътя ви и да ви съсипе живота, а ние не го искаме, нали?
Тогава да започнем от нещата, които са ви по-близки.

ТъпоУМНО МЪРМОРЕНЕ НА НАУЧНА ОСНОВА

Триумф на тялото

В модерните мегаполиси се прави всичко в името на тялото.
Това особено ярко е изразено в западните страни, където съществува култ към тялото и то е издигнато на пиедестал.
Всички обществени интереси са подчинени на телесните потребности и се въртят около тях. Така погледнато, може да се предположи, че европейците имат най-хигиенично тяло!
Достатъчно е обаче да погледаме малко западни филми и телевизионни програми, да се запознаем с продукцията на други средства за масова информация, и ще разберем как стои там въпросът с хигиената на душата и на разума.
Само, опазил Бог, не ме смятайте за съдник! Аз съм учен и задачата ми е да намеря извора на болестта.
Съгласете се, че тялото е само съд!
А как мислите, кое е по-важно: обвивката или бонбонът?
Когато обвивката става по-важна от онова, което е вътре в нея, сами разбирате, че се е стигнало до абсурд!
Не искам да кажа, че на Запад всичко е лошо, а на Изток – обратното.
Изтокът също си го бива!

Там пък тялото, видите ли, не е толкова важно! Там е обожествен духът и всичко се върти около култа към духа.
На Запад се правят състезания на културисти и конкурси за мис-кис-пис. Нали ги знаете?
Събират се например мъже да демонстрират мускулите си, и то не само един на друг, а и на целия свят!
А дамите имат свои състезания – конкурси на болни жени с анемия, тънички клечици за зъби. Точно такива стават разни миски.
Някои ги смятат за красиви и им се възхищават - особено когато тези “някои” са кривозъби и си падат по клечките за зъби.
Всеки мъж обаче знае и ако не е страхливец, ще го признае открито, че красивата жена, която набляга на красотата си, е гарантирано тъпа!
При женитекрасотата и умът са взаимноизключващи се понятия!
Когато едното е хипертрофирано, другото е анемично.
Случват се, разбира се, изключения. Особено ако в момента, докато четете тази книга, сте заедно с жена си…
Да, и на Изток има състезания, но в поезията, в мъдрословието и т.н.
Така че, както и да го погледнем, Западът е тялото, Изтокът е душата.
Има страни, в които се боготвори духът, в други – разумът. Но не е ли тъжно, ако в единното тяло очите се предпочетат пред ушите, а носът се предпочете примерно пред ръката или пред крака?
Всичко това е липса на хармония!
Ала нека хвърлим сега поглед към страните, в които Западът и Изтокът са се събрали като криле на ангел.
Какво става, когато душата и тялото живеят горе-долу в разбирателство?
Китай е Изток, Англия е Запад, а са се събрали в Хонконг. И какъв е резултатът?
Където влизат в допир истинският Изток с истинския Запад, виждаме феномена на духовно-икономическия разцвет.
Същото е в Сингапур и в Япония.
Интересува ни крайният резултат, а не кой е крив и кой е прав. Там главният съдия е времето, а ответникът е животът. Предполагам, че сте съгласни с мен!
Кажете ми сега кому отрежда бъдещето на Земята Господ (ако сте вярващи) или Природата (ако сте научен материалист)?
Както виждаме, онези, които са издигнали тялото на пиедестал, добиват огромни материални блага, но за сметка на това – израждане на нациите си.
За никого не е тайна, че европейските нации са постигнали желаното: тяхната численост мълниеносно намалява, техните народи чезнат от лицето на Земята!
Извод: начинът на мислене, културата и ценностите на западните народи, създадени през последното столетие, се оказват крайно опасни за съществуването на човечеството.

Русия е Запад и Изток едновременно. И докато равновесието между тях криво-ляво съществуваше, имаше напредък.
А през последните години, когато на везната натежа Западът, когато хората попревъртяха и решиха, че всичко руско е по-лошо от западното и бързо-бързо взеха да попиват тамошната култура, започна самоунищожаване на нацията.
Сега населението намалява с един милион души годишно!
Но нека не си хвърляме пясък в очите и да аргументираме всичко с икономи-и-ически, социа-а-ални и полити-и-ически проблеми. Това са пълни глупости! Защо съм толкова категоричен?
Защото съм учил историята на своя народ,на великите шумери!
От времето, когато Европа още, образно казано, живее по дърветата, а шумерите създават първата писменост, основават академии, канализират градовете.
Когато на Запад хората още скубят с ръце корени от земята, за да се изхранват, на Изток вече съществуват висящите градини на Семирамида – едно от седемте чудеса на света.
Когато варварите на Запад с дюдюкане се гонят – кой кого да схруска за закуска, - моят народ вече осигурява социална защита на всеки член от обществото.
Лошото е, че този велик народ същевременно вече е заложил основите на бъдещата си трагедия. Още тогава създава прототипа на съвременния модел западна култура, който един прекрасен ден се пуква като сапунен мехур.
И какъв е резултатът?
Деградация на нацията и изчезване на цял народ от земното кълбо.
Шепа бежанци, намерили спасение на Изток, създават нова цивилизация – империята на тимуридите*

А СЕГА МИНАВАМЕ КЪМ ПРОНАУЧНА ТЕМАТИКА: “ЕНЕРГИЙНО ЗДРАВЕ, ЕНЕРГИЙНА ХИГИЕНА, ЕНЕРГИЙНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ”

Ох, как облекчавам усилията на опонентите си!
Колко съм у-у-умен

За начало да вземем една инфекциозна болест, която е особено разпространена в мегаполисите.
Тя се нарича развод или разпадане на брака.
Класифицира се като “венерическа”.
Форми на разпространение: ушно-въздушно-капкова, улична, махленска, социална, териториална, телевизионна или чрез други средства за масово осведомяване.
Когато всеки ден по много часове работиш с хора, общуваш с тях, изслушваш проблемите им, неволно забелязваш, че външните фактори за разпадане на брака са удивително сходни и съществуват общи закономерности.
Не във всички случаи, но поне за една трета.

Класификация на причините за семейни разриви

Територия на разпространение:
местата на свободна диктатура на необуздани инстинкти.

Къде има повече свобода за желаещите да свият семейно гнездо?
Естествено в мегаполисите!
Къде е загубен опитът на предишните поколения в създаването на семейство, трупан хилядолетия?
Пак там, в големите градове!
Къде хората не искат да се размножават – имат едно дете или отглеждат кученце?
Пак там.
Къде родителите са тъпи, а детето е умно?
Пак на същия адрес.
А сега основният въпрос, тихо прошепнат:къде хората масово се развеждат?!
Сами открийте отговора.
Причина: загубено влияние на мъдростта на по-възрастните върху несдържаната ерекция на младите!

Там, където възрастта се почита като мъдрост, почти няма разводи.
Можете да ме смятате за абсолютно неправ, скъпи мои, но аз съм категорично против, когато синът сочи нечия дъщеря и казва:
- Родители, за нея ще се оженя.
Или дъщерята си намира кандидат и заявява:
- Жива или мъртва, за него ще се омъжа!
Знам, че такъв брак завършва с развод, защото след някое време любовта им ще се изпари.
Любовта, която пламва в кафенета, в барчета, в дискотеки, не издържа изпитанията на бита, сблъсъка с мръсното бельо и с картофените обелки. Тя обикновено се изпарява, когато се натъкне на трудности.
Порасналите деца с лекота бъркат сексуалното влечение и истинската любов. След някое време, когато сексуалната потребност е задоволена, влюбените се гледат с омерзение: “Какво съм харесвала в него?!” Или: “Какво съм харесвал в нея?!”
Значи детето трябва да бъде подготвено, че вие ще сте негов съветник при избора на кандидат за женитба. Недопустимо е толкова важно нещо да се оставя на случайността!
Вашата натрупана мъдрост трябва да помага на децата и да се предава от поколение на поколение.
Ако във всяко семейство детето се учи да слуша възрастните, то ще може да се предпази от много неприятности, включително от развод!

Истинското семейство започва да се формира приблизително след две години съпружески живот.
Съпрузите, образно казано, започват да износват семейството като бременност.
След около две години започват контракциите – скандалите, по време на които младите започват да губят своето фалшиво его, своята фалшива поединичност.
Но те самите ще го възприемат по друг начин и ще възникне опасност от развод. Те може да не разберат трудностите на “преходната възраст” и още в самото начало на зараждането на семейството да го погубят.
Следващото отхвърляне на ненужен баласт, на ненужно его става в началото на седмата година от съпружеския живот. Семейството вече е почти 50 процента едно цяло.
Всеки седем-осем години съпрузите стават много по-близки.
На около петдесет и пет, петдесет и шест години за ваше сведение се появява семейството. Семейството се ражда много дълго! И любовта, която се пробужда заедно с него, никога не умира!
Непознаването на това преходно състояние разделя съпрузите по принципа “несходство на характерите”.
Ако в този момент подкрепите решението им и кажете: “Разведи се (с тази кучка/с този помияр), ще ти намерим нещо по-свястно!” – вашият син/дъщеря непременно след няколко години ще ви каже в лицето:
- Ти-и-и ме склони да се разведа! Сега заради тебе страдам!
Ще последва втори развод, после трети и четвърти…
И всеки нов съпружески живот ще се сравнява с първия.
Винаги втората жена се сравнява с първата. Така е, нали, скъпи “двуженци”?
А когато децата ни започнат да създават истинско семейство, примерно след първата година, ще има леки скарвания, дребни конфликти. Там трябва да се сложи буфер. По-точно вие самите трябва да станете такъв буфер!…

Прочетена 1188 пъти

Мнения и резултати

"След обостряне вследствие на фарингит ми се успокои гърлото.Имах късогледство от 3 години- махнах очилата."Ромелия 

"Голямо подобрение на зрението, заличих белег от операция, отслабнах, спря ха болките и теченията вследствие на възпаление на яйчниците и...

Здравейте, това е моята история - как ослепях на Запад и се излекувах на Изток... ...беше топло лято там далече,...

"Понижих стойностите на кръвното налягане, голям подвижност на гръбнака, вследствие дискова херния, преодолях умората и подобрих емоционалната си устойчивост" Лили 

Ще ви се представя с името, с което моят Любим ме нарича – Мурка. “М“ като първата буква от собственото...

" Всеки човек в определен момент от живота си има нужда някой да му покаже пътя. Благодаря ви!"Х. Ахмед 

"Осезателно подобрение след болки породени от колит.Имах разширени вени- след 10 дневния семинар почувствах подобрение,няма оттичане и неприятно парене, свободно...

"Винаги съм знаела, че човек има всичко в себе си, но някак само интуитивно и благодарение на курса получих техники...

"За пръв път участвах в курс,който разглежда човека като цяло.Научих много за тялото, душата и духа, за това как да...

"Всичко в мен се промени шеметно.Ще продължа да работя"Елена

"Това,което научих от книгите на Норбеков е, че мога всичко,стига да го желая достатъчно силно и да съм готова да...

Ако някой ми беше казал, че ще имам второ дете преди 2-3 години, щях да се позасмея и да му...

"Благодаря от цялото си сърце! За тези 10 дни постигнах резултати за години! Нямам язва, гръбнака ми е гъвкав, без...

Прочетете повече по темата тук  

Много съм благодарен,че чрез тази методика получих увереност в своите възможности.При дясно ухо след неуспешна операция,натъпкано с тампони,което въобще не...

"Намаля ми хроничната кашлица, подобрих зрението си,чувствам комфорт в областта на врата и гърба...на всякъде-чувствам, че живея! Отдавна се стремя...

Интервю с Влади Въргала

Влади Въргала: Излекувах си язвата и дископатията със системата на Норбеков. В момента съм в крещящо здраве, спрях алкохола и...

  Преди оздравителният семинар След завършване на 10 дневния семинар След самостоятелната работа Р.Йо. Оперирана щитовидна жлеза В ремисия В...

"Благодаря за втората рожденна дата! До започването на курса бях като в лабиринт-знаех, че има изход, но не намирах верния...

"Дойдох на курса, за да си оправя очите.Успях! Аз съм още млада, сега изграждам характера си и курса ми оказа...

"След мозъчен инсулт,понижих диоптрите с 1d.,ползвам си дясната ръка и общо подобрение на зрението" Добрин

"След семинара по системата на акад. Норбеков станах по-толерантна към различните хора, постигнах всичките си цели, станах по-добра към себе...

"Значително увеличена яснота на погледа вследствие на склероза на очния нерв. Намаляха болките в гръбначния стълб и ми се повиши...

Здравейте, днес бяхме на очен преглед. Докторката след прегледа остана да размишлява:) Понеже за едно лято Анжелика,която изкара оздравителния детски...

"Много е трудно с думи да обесня емоционалното въздействие на курса и на всичко, което преживях по време на занятията...

Красотата на човешката природа – възможността да растем, да се развиваме и да откриваме скритите си възможности Нели Георгиева

Системата на Норбеков в България. Мнения и резултати от Работилница на успеха 2012 година (Мастерская 2012 г.) - Видео  ...

Майката на Веско: По-спокоен, обичлив, по-изпълнителен. От майката на Вики: Стана по-весел, по-упорито отстоява своите желания. По-уверен е в себе...

Най-важното - осъзнаване на действията и постъпките на другите, на моите действия и постъпки и виждане на закономерностите, които ги...

Оздравителният курс по системата на Норбеков помага не само в лекуването на здравето, той лекува и душата. Учи ни да...

Започнах Интернет курса по системата на Норбеков заради дългогодишна депресия, стрес, изтощение и хронична умора, хронично неудовлетворение. Исках толкова много...

Много се радвам, че проявявате интерес към курса и системата на Норбеков. Постигнах чудесни резултати, след като завърших първата част...

Физическа и духовна пормянаИва Горещо препоръчвам да се захванете със собственото си щастие!!!Георги Дойчинов

След 1 оздравителен курс и по време на самостоятелната работа се възстанових от радикулита и от постоянните болки в кръста!...

{youtube}tQU06vhqDp4|100%|320|0{/youtube}

  С какви заболявания дойдохте(продължителност на заболяването) Резултат в края на 10-дневния семинар Б.Х Хронична уро-инфекция с чести кризи От...

Изповед на Донка Кавалджиева Здравейте всички, които все още вярвате в себе си, колкото и изтъркано да ви звучи!!! Аз...

".... М. Норбеков успя да ме накара да повярвам, че всичко е възможно, стига да опиташ. Допада ми неговата духовитост....

"Стегнах фигурата, подобри се еластичността на кожата ми, подобри се зрението и контрастността на виждане"Снежи

{youtube}3-UTg_GO17Y|450|320|0{/youtube}

"Вече виждам последния ред на таблицата!” Вероника "Вече виждам неща, които преди не съм виждал, не се разболявам  и съм...

Не съм повишавала кръвното налягане по време на курса. Намалих наполовина дневната доза от лекарството "Ксетонор"и се чувствам много добре...

Преди повече от половин година изкарах Оздравителния курс на Норбеков - за деца при Соня. Спомням си, че малко преди...

Резултати от учебно-оздравителен семинар I-во ниво по системата на Мирзакарим Норбеков, София, 22.06-01-07.2013г. {youtube}SQ5bXxRQlmw|100%|320|0{/youtube}

Резултати от VIP оздравителен семинар в Боровец 2013 {youtube}soqr3IZp71o|100%|320|0{/youtube}

Казвам се Тодорка Ралева, 64 год. от гр. Добрич. Преди две години се запознах с метода на Мирзакарим Норбеков, посещавайки...

Чудесен резултат на Гергана К.

Преди 2 години без външни причини започнах да пълнея, да губя своята жизненост и енергията. След дълго „разследване” ми откриха...

Здравейте, Аз съм N.B, пенсионер.Дълго време ме убеждаваха, че дори и на такава възраст, ще мога да извлека полза от...

В.М. "След депресия и паническите разтройства започнах да се чувствам по-самоуверена, по-спокойна. Усещам увереност в собствените си сили." Д.М. "След...

Ж.С. "След занятията изчезна половин диоптър, подобрение на състоянието на кистата, научих се на отговорност и търпение." Я.Р. "Страдах от...

С.С. "Овладях страховата невроза"   М.М. "Един диоптър по-малко, намалих размера на белег с 3 см."   Д.Д. "Увеличих ръстта...

Резултати от първо оздравително ниво по системата на акад. Норбеков, проведен в София, 2014 година. {youtube}6_ohDQKIb-Q|100%|320|0{/youtube}

С.Б. "В началото беше болката в дясното рамо и ограничените ми движения. Болки в кръста и ограничени движения в тазобедрената...

П.К. "Дойдох с дискова херния-вече нямам болка, с разширени вени-намален е участъка и размерите." И.Ж. "Намален диоптър и свиване на...

К.М. "Имах плексит и наднормено тегло. След семинара мускулите ми се тонизираха, изчезнаха болките, подобрение във физиката и намаляване на...

Вълнуващи резултати от похода в Странджа 2014 година   {youtube}http://youtu.be/8mQhjKeIwVc|100%|320|0{/youtube}

Моменти от детския курс в София - 08.09.2014 - 13.09.2014. Награждаване, сертификати, резултати, концерт! {youtube}http://youtu.be/IM3ty5yAGKM|100%|320|0{/youtube} 

Анкети - преди и след курса

Анкети - преди и след курса   Учебно-оздравителен семинар I-во ниво Мнения и резултати от Учебно-оздравителен семинар I-во ниво Учебно-оздравителен...

НА ВАДИМСъс силен Дух,непоклатим,Учителят ни скъп Вадим,ни води смело все напред.Държи на точност и на ред. Той мъдър е и...

Вдъхновяващи резултати от първо ниво по Системата на Норбеков   {youtube}FVpcMXpRzzQ|420|320|0{/youtube}

Бил съм и на 2ро ниво и на Интуиция. Благодаря много, че ви има и ни помагате да се самоосъзнаваме...

Карах курса преди 13 години,свалих 3,5 диоптъра очила и до сега чеша без очила и никога няма да са ми...

«
»

footer-contact-phone02 9878730

footer-contact-mailТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

footer-contact-mapСофия,

пл. "П. Р. Славейков" 11, ет. 5

Банкова сметка:

IBAN: BG29STSA93000021744640

BIC: STSABGSF

Банка ДСК ЕАД

"Жануа'98" ЕООД

* Всички такси са за сметка на наредителя!