Вход/Регистрация

Предстоящи курсове

SPODELENO LI4NOРижото магаренце, или преображения

Мирзакарим Норбеков Мирзакарим Норбеков

Скъпи читателю!
На Изток съществува езикът на тайнописа. Той се използва от векове за създаване на приказки и притчи, в които има конкретни препоръки, упражнения, инструкции за самопознание и самоусъвършенстване.
Защо съществува езикът на тайнописа?
От една страна, за да може всеки читател да разбере и да използва точно онова, за което в момента е готов, а от друга страна, има знания, които при хора с примитивно мислене може да се превърнат в страшно оръжие.
Във всяка приказка има скрити съкровени знания, забулени в много неясноти. Разкривайки було след було, човек опознава дълбокия смисъл, скрит във външната неяснота.
С огромна почит и уважение се отнасям към хора, които умеят да пишат приказки, които знаят великия таен език – езика на децата. За огромно мое съжаление в сравнение с такива хора се чувствам питекантроп.
И тъй като съм наясно с ужасната си неопитност, потърсих автора на приказки Александър Дорофеев, чист човек, запазил детското си отношение към света, за да направим съвместно с него тази книга.
Ако Господ ми бе дарил таланта да владея вълшебния детски език, в никакъв случай нямаше да допусна друг да напише тази приказка – аз лично щях да я сътворя!
Уви, нямам тази дарба, но съм безумно щастлив, че се роди нашата книга.Искрено ваш:
Мирзакарим НорбековПустинятаМагаренцето не си представяше, че наоколо може да има толкова голяма плоска земя, цялата застлана с макове и лалета. И уж всички цветя са еднакви. Но във всяко има нещо своеобразно, особено. Едни миришеха малко по-червено, други – по-нежно и по-жълто, трети – по-зелено, четвърти, пети… Той толкова гледа и души, че собствената му глава стана като рижа пчела, размахала уши над пролетната земя. Шухлик дори взе леко да жужи.
А как подскачаше, рипаше и се веселеше сред лисичето братство!
Всички лисици се скъсваха да разказват за подвизите му и си съчиняваха неща, които, разбира се, изобщо не бяха се случили. Ужким той, смелият Шухлик, се бе сражавал с опасния Маймун-Таловчи с ятаган, а после така майсторски го е ритнал с копито, че сега бившият им стопанин е като истински носорог!
А как успял да си обуе шалварите на стопанката Чийон! И си нахлупил бакърена тава на главата! Минувачите по улиците се разбягвали от незнайното същество с копринени шалвари и лъскава бакърена тава с дръжки, която блестяла като слънце!
Лисиците се кискаха, джафкаха, квичаха при спомена за бягството, търкаляха се сред цветята от радост и си вееха със сетни сили с пухкавите опашки вместо с ветрила.
И рижото магаренце с цялото си тяло чувстваше как се възражда и укрепва в него името, дадено от майка му – Шухлик. Дори раната на врата вече не го болеше толкова много. Искаше му се да се запознава с всички наоколо, да лудува и да се шегува с тях. Да разказва безспир за бягството и какво героично магаренце е той самият.
Ала нямаше много минувачи наоколо. Е, поприказва с костенурката баба Тошбака, а тя дори не си подаде главата от черупката.

Чучулигата Жур се рееше твърде нависоко в небето, не можеше да го чуе. А свраката леля Загизон пък не млъкваше, тя самата дърдореше безспир и не желаеше да го чуе.
Водното конче Нинанчи замря за миг с опулени очи и после отлетя – какво го интересуват разни измислици!
Междувременно лисиците малко по малко се разотиваха по своите си пътища.
Усмихваха се на магаренцето, махваха му с опашка и чезнеха сред маковете и лалетата, все едно никога не бяха съществували.
Последен си тръгна лисанът Тулки.
– Прощавай, приятел, но усещам някъде съвсем наблизо моята лисанка Корси. Каня те на сватбата! – и с вирната муцуна, душейки въздуха, се понесе към залязващото слънце.
Дори не успя да му запише адреса, където ще вдигне сватба.
Магаренцето Шухлик остана съвсем само. То отначало дори не разбра. Още някое време бодростта и веселието продължиха да клокочат в него и то препускаше на подскоци по равната ароматна земя, размахало опашката с пискюл – без да знае накъде.
Свечеряваше се. Слънцето, червено като хиляди лалета и макове, си легна на земята. Ето остана само половината от него – като празнично осветена шатра, а в нея – весели приятели, музика и танци. Ах, как му се искаше на магаренцето и то да е в тази шатра!
Толкова бързаше, че за малко да се удари в черен висок стълб. Самотен насред земята също като самия Шухлик. Но от стълба все пак се опъваха нанякъде някакви жици, по които бяха накацали птици с човки към залязващото слънце.
Сигурно и те се бояха, че си отива последният ден. Скорецът Мейна не издържа, изхвърча от жицата и полетя да догони слънцето. А от него беше останала вече само малка червена издатинка. Ох, няма да успее скорецът да догони слънцето!
Тъжно са накацали птиците, изпращат днешното слънце. Днес много хубаво беше светило. А какво ще бъде утре? Същото си мислеше и магаренцето Шухлик и облегнато на стълба, усещаше в него топлина и някакъв еклив дървесен живот.
Слънцето се скри изведнъж, внезапно – и над земята падна непрогледен мрак, сякаш черният стълб се разтвори и обгради всичко наоколо.
Пролетната пустиня не е онази черна дупка, в която магаренцето Шухлик рухваше нощем в двора на Маймун-Таловчи. Но и тук му беше много самотно и безрадостно. А лисиците нейде празнуват освобождението си.
Тулки е намерил любимата си Корси. А Шухлик никого не е намерил освен този стълб. Така спа с него до разсъмване. Стълбът тътнеше равномерно, а магаренцето от време на време хълцаше или хлипаше.
Слънцето изгря прекрасно като вчера. За някого може би дори още по-прекрасно. Магаренцето например отвори очи и радостно възкликна, което отдавна не беше му се случвало. Съвсем наблизо пасеше стадо сиво-жълти степни антилопи сайги. Шухлик с приветствен рев се втурна към тях, все едно видя близки роднини.
Но сайгите не вдигаха глави и продължаваха да пасат трева. Насреща му се изправи един сайгак – с най-дългия и сбърчен нос, почти като малък хобот или като съсухрен пъпеш. Това беше водачът на стадото на име Окуйрук.
– Какви са тези викове? – строго насочи към Шухлик острите си криви рогца.
Магаренцето се слиса и не знаеше какво да отговори.
– Из-звинете. Т-тук съм с-сам – взе да заеква. – Об-бърках се.
Окуйрук завъртя глава и още повече сбърчи нос – дали се канеше да кихне, или беше израз на голямо презрение?
– И н-ние т-тук сме с-сами – подигра го той. – Веднъж се губихме, дваж се губихме, триж се губихме, пък се намерихме. Само това оставаше, някакво болно магаре да ни се лепне! Изчезвай веднага, пелтек нещастен, да не те подхвана с рогата!
Магаренцето чак приклекна от думите му, и ушите му приклекнаха, дори опашката – и тя. Погледна подир гордия водач сайгак и цялото едроносо племе, което преживяше трева, а после се обърна и потегли, дето се вика, леви-десни, където го отведат левите и десните крака.
И пак го заболя раната на врата, и пак му се схвана гърбът, сякаш отново бе натоварен с кошове камъни. Свят му се зави и слънцето му се стори сега тъмно и дрипаво като птица лешояд.
“Да, явно никому не съм притрябвал. Дори мама сигурно няма да ме познае толкова ненужен – рече си магаренцето. – А и как ще се върна у дома, щом бившият ми стопанин Дурди вече взе за мен велосипед, славей в клетка и стафиди, които сигурно е изял. Той веднага ще ме отведе пак при Маймун-Таловчи. Не, по-добре да пукна тук самотен. И вятърът да изсуши белите ми кости.”
На няколко пъти го преследваха чакали и един от тях, най-досадният, казваше се Чиябури, успя да го сръфа за опашката. Но скоро дори чакалите зарязаха самотното кльощаво магаре, което беше безинтересно даже като плячка.
Кратка е пролетта в пустинята. Бързо вехнат лалетата и маковете. Остава само суха трева саксаул, горчива трева пелин, камилски тръни и ажурни топки мишорка. Всеки знае, че пустиня е от думата “пусто”. А какво означава “пусто”? Това означава просто нищо! Трудно е да си въобразим това “нищо”. Макар че може все пак да се напънем и да си представим – това означава нито хубаво, нито лошо, ами такова едно никакво. В смисъл точно – нищо.
За времето на скитане в пустинята рижото магаренце свикна с болежките, със самотата и се чувстваше някак никак. Или, може да се каже – пустинно.
Очите му недовиждаха, сякаш замрежени с паяжина. Но какво толкова да разглежда в пустинята, когато вече никого не търси и никого не чака?
Някои случайни познати, когато го срещаха, питаха: “Как си? Как се чувстваш?” И магаренцето все кимаше и отговаряше:“Горе-долу! Нищо особено, благодаря!” И продължаваше да скита, и се връщаше вечер при своя черен стълб. Облягаше хълбок на него и заспиваше, и до зазоряване слушаше непонятния ек. И не изпитваше желание да се събуди. Не му се будеше.
Рижото магаренце махна на всичко с копито като онзи мечок на пазара с въжения намордник. “Ех-ех, не си намерих мястото в този живот – шепнеше то на равнодушния стълб. – Ама нищо, ще поживея още малко, ще избутам, както се бутам в теб.”
И това “нищо”, тази пустота ден след ден изгребваше силите на рижото магаренце, както вълните непрестанно изгребват пясъчния бряг. Вече почти нищо не беше останало от онзи Шухлик, който живееше с мама в родния им двор, който бе освободил лисиците и бе постигнал своята свобода.
– Пустинята го убива! – мълвеше чучулигата Жур, която го виждаше всеки ден.
– Нещастник! – грачеше свраката Загизгон. – Когато го видях първия път, не ме остави да си отворя устата! А сега какъв се е умълчал! Мълчи като тъп рижав камък!
– Той изглежда сега по-зле, отколкото в двора на Маймун-Таловчи – казваше лисан Тулки на любимата си Корси. – Болен е! Съвсем-съвсем е болен! Бетоб, и толкова.
Това е името му сега – Бетоб. И не мога да измисля какво да го правим сега! Цялото това “клю-клю” стигна накрая до баба костенурка Тошбака.
– Знам един начин – изфъфли тя, без да се подава от черупката. – Ще отведа клетника Бетоб в Бахишамал – градината на северния ветрец. Там ще видим какво ще стане. Надявам се да е жив още чудесният дайди Диван биби.

Прочетена 2357 пъти

Мнения и резултати

"След обостряне вследствие на фарингит ми се успокои гърлото.Имах късогледство от 3 години- махнах очилата."Ромелия 

"Голямо подобрение на зрението, заличих белег от операция, отслабнах, спря ха болките и теченията вследствие на възпаление на яйчниците и...

Здравейте, това е моята история - как ослепях на Запад и се излекувах на Изток... ...беше топло лято там далече,...

"Понижих стойностите на кръвното налягане, голям подвижност на гръбнака, вследствие дискова херния, преодолях умората и подобрих емоционалната си устойчивост" Лили 

Ще ви се представя с името, с което моят Любим ме нарича – Мурка. “М“ като първата буква от собственото...

" Всеки човек в определен момент от живота си има нужда някой да му покаже пътя. Благодаря ви!"Х. Ахмед 

"Осезателно подобрение след болки породени от колит.Имах разширени вени- след 10 дневния семинар почувствах подобрение,няма оттичане и неприятно парене, свободно...

"Винаги съм знаела, че човек има всичко в себе си, но някак само интуитивно и благодарение на курса получих техники...

"За пръв път участвах в курс,който разглежда човека като цяло.Научих много за тялото, душата и духа, за това как да...

"Всичко в мен се промени шеметно.Ще продължа да работя"Елена

"Това,което научих от книгите на Норбеков е, че мога всичко,стига да го желая достатъчно силно и да съм готова да...

Ако някой ми беше казал, че ще имам второ дете преди 2-3 години, щях да се позасмея и да му...

"Благодаря от цялото си сърце! За тези 10 дни постигнах резултати за години! Нямам язва, гръбнака ми е гъвкав, без...

Прочетете повече по темата тук  

Много съм благодарен,че чрез тази методика получих увереност в своите възможности.При дясно ухо след неуспешна операция,натъпкано с тампони,което въобще не...

"Намаля ми хроничната кашлица, подобрих зрението си,чувствам комфорт в областта на врата и гърба...на всякъде-чувствам, че живея! Отдавна се стремя...

Интервю с Влади Въргала

Влади Въргала: Излекувах си язвата и дископатията със системата на Норбеков. В момента съм в крещящо здраве, спрях алкохола и...

  Преди оздравителният семинар След завършване на 10 дневния семинар След самостоятелната работа Р.Йо. Оперирана щитовидна жлеза В ремисия В...

"Благодаря за втората рожденна дата! До започването на курса бях като в лабиринт-знаех, че има изход, но не намирах верния...

"Дойдох на курса, за да си оправя очите.Успях! Аз съм още млада, сега изграждам характера си и курса ми оказа...

"След мозъчен инсулт,понижих диоптрите с 1d.,ползвам си дясната ръка и общо подобрение на зрението" Добрин

"След семинара по системата на акад. Норбеков станах по-толерантна към различните хора, постигнах всичките си цели, станах по-добра към себе...

"Значително увеличена яснота на погледа вследствие на склероза на очния нерв. Намаляха болките в гръбначния стълб и ми се повиши...

Здравейте, днес бяхме на очен преглед. Докторката след прегледа остана да размишлява:) Понеже за едно лято Анжелика,която изкара оздравителния детски...

"Много е трудно с думи да обесня емоционалното въздействие на курса и на всичко, което преживях по време на занятията...

Красотата на човешката природа – възможността да растем, да се развиваме и да откриваме скритите си възможности Нели Георгиева

Системата на Норбеков в България. Мнения и резултати от Работилница на успеха 2012 година (Мастерская 2012 г.) - Видео  ...

Майката на Веско: По-спокоен, обичлив, по-изпълнителен. От майката на Вики: Стана по-весел, по-упорито отстоява своите желания. По-уверен е в себе...

Най-важното - осъзнаване на действията и постъпките на другите, на моите действия и постъпки и виждане на закономерностите, които ги...

Оздравителният курс по системата на Норбеков помага не само в лекуването на здравето, той лекува и душата. Учи ни да...

Започнах Интернет курса по системата на Норбеков заради дългогодишна депресия, стрес, изтощение и хронична умора, хронично неудовлетворение. Исках толкова много...

Много се радвам, че проявявате интерес към курса и системата на Норбеков. Постигнах чудесни резултати, след като завърших първата част...

Физическа и духовна пормянаИва Горещо препоръчвам да се захванете със собственото си щастие!!!Георги Дойчинов

След 1 оздравителен курс и по време на самостоятелната работа се възстанових от радикулита и от постоянните болки в кръста!...

{youtube}tQU06vhqDp4|100%|320|0{/youtube}

  С какви заболявания дойдохте(продължителност на заболяването) Резултат в края на 10-дневния семинар Б.Х Хронична уро-инфекция с чести кризи От...

Изповед на Донка Кавалджиева Здравейте всички, които все още вярвате в себе си, колкото и изтъркано да ви звучи!!! Аз...

".... М. Норбеков успя да ме накара да повярвам, че всичко е възможно, стига да опиташ. Допада ми неговата духовитост....

"Стегнах фигурата, подобри се еластичността на кожата ми, подобри се зрението и контрастността на виждане"Снежи

{youtube}3-UTg_GO17Y|450|320|0{/youtube}

"Вече виждам последния ред на таблицата!” Вероника "Вече виждам неща, които преди не съм виждал, не се разболявам  и съм...

Не съм повишавала кръвното налягане по време на курса. Намалих наполовина дневната доза от лекарството "Ксетонор"и се чувствам много добре...

Преди повече от половин година изкарах Оздравителния курс на Норбеков - за деца при Соня. Спомням си, че малко преди...

Резултати от учебно-оздравителен семинар I-во ниво по системата на Мирзакарим Норбеков, София, 22.06-01-07.2013г. {youtube}SQ5bXxRQlmw|100%|320|0{/youtube}

Резултати от VIP оздравителен семинар в Боровец 2013 {youtube}soqr3IZp71o|100%|320|0{/youtube}

Казвам се Тодорка Ралева, 64 год. от гр. Добрич. Преди две години се запознах с метода на Мирзакарим Норбеков, посещавайки...

Чудесен резултат на Гергана К.

Преди 2 години без външни причини започнах да пълнея, да губя своята жизненост и енергията. След дълго „разследване” ми откриха...

Здравейте, Аз съм N.B, пенсионер.Дълго време ме убеждаваха, че дори и на такава възраст, ще мога да извлека полза от...

В.М. "След депресия и паническите разтройства започнах да се чувствам по-самоуверена, по-спокойна. Усещам увереност в собствените си сили." Д.М. "След...

Ж.С. "След занятията изчезна половин диоптър, подобрение на състоянието на кистата, научих се на отговорност и търпение." Я.Р. "Страдах от...

С.С. "Овладях страховата невроза"   М.М. "Един диоптър по-малко, намалих размера на белег с 3 см."   Д.Д. "Увеличих ръстта...

Резултати от първо оздравително ниво по системата на акад. Норбеков, проведен в София, 2014 година. {youtube}6_ohDQKIb-Q|100%|320|0{/youtube}

С.Б. "В началото беше болката в дясното рамо и ограничените ми движения. Болки в кръста и ограничени движения в тазобедрената...

П.К. "Дойдох с дискова херния-вече нямам болка, с разширени вени-намален е участъка и размерите." И.Ж. "Намален диоптър и свиване на...

К.М. "Имах плексит и наднормено тегло. След семинара мускулите ми се тонизираха, изчезнаха болките, подобрение във физиката и намаляване на...

Вълнуващи резултати от похода в Странджа 2014 година   {youtube}http://youtu.be/8mQhjKeIwVc|100%|320|0{/youtube}

Моменти от детския курс в София - 08.09.2014 - 13.09.2014. Награждаване, сертификати, резултати, концерт! {youtube}http://youtu.be/IM3ty5yAGKM|100%|320|0{/youtube} 

Анкети - преди и след курса

Анкети - преди и след курса   Учебно-оздравителен семинар I-во ниво Мнения и резултати от Учебно-оздравителен семинар I-во ниво Учебно-оздравителен...

НА ВАДИМСъс силен Дух,непоклатим,Учителят ни скъп Вадим,ни води смело все напред.Държи на точност и на ред. Той мъдър е и...

Вдъхновяващи резултати от първо ниво по Системата на Норбеков   {youtube}FVpcMXpRzzQ|420|320|0{/youtube}

Бил съм и на 2ро ниво и на Интуиция. Благодаря много, че ви има и ни помагате да се самоосъзнаваме...

Карах курса преди 13 години,свалих 3,5 диоптъра очила и до сега чеша без очила и никога няма да са ми...

«
»

footer-contact-phone02 9878730

footer-contact-mailТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

footer-contact-mapСофия,

пл. "П. Р. Славейков" 11, ет. 5

Банкова сметка:

IBAN: BG29STSA93000021744640

BIC: STSABGSF

Банка ДСК ЕАД

"Жануа'98" ЕООД

* Всички такси са за сметка на наредителя!