Д-р Гузал Тажибаева

Един от най-опитните и успешни треньори в областта на лайф и бизнес коучинга.


Родом от Узбекистан, където завършва медицина и работи като неотолог. През 1998 за първи път се запознава със суфистската медицина и от тогава насочва интереса си към задълбочено изучаване на "Канон на медицинската наука" на Авицена, суфистки духовни и оздравителни практики.

Вдъхновена от среща с Мирзакарим Норбеков, през 2001 заминава за Москва, където води курсове в Института за самовъзстановяване на човека. Освен тренинги по личностен ръст, целеполагане и развитие на интуицията, отговаря и за обучението на персонала и подготовката на треньорския състав на Института, създава методики на обучение, провежда атестации на персонала.

guzal3

През 2010 – 2011 тренира експериментална група от 17 човека по технологии на лидерството и откриване на собственен бизнес. Цел – да се провери ефективността на метода за преодоляване на слабости в характера и корекция на поведението, промяната начина на мислене от наемен работник към работодател. Тренировките са редовни, два пъти в седмицата. Като резултат 15 човека откриват и имат действащ бизнес към 6-8 месец на обучението.

В същото време не престава да се обучава и завършва магистратура по управление на човешките ресурси в Московския Технологичен Институт. На базата на собствено изследване успешно защитава магистърска дисертация на тема: "Ролята на човешкия фактор в процеса на внедряване на нови корпоративни ценности"

През 2011 – 2013 провежда обучения по емоционална компетентност на "ВИП Секюрити" и участва в обучението на мениджъри на "ДАНОН" България.

guzal4

За своя повече от 15-годишен опит на работа с хора в групи и индивидуално, д-р Гузал Тажибаева развива своята професионална интуиция по отношение на човешките характери, техните силни и слаби страни, които помагат или пречат на хората за постигане на техните резултати. Самостоятелно съставя методики за своите тренинги, като използва инструменти, доказали своята ефективност на практика.

Курсове, семинари и тренинги:

 • По методика на Норбеков М.С.: Оздравителен курс, 1 и 2 ниво ; курс "Интуиция"; "Работилница на успеха".
 • Курс "Цялостно възприятие на живота".
 • Тренинги: "Създаване на персонален бренд"; "Лидерство"; "Стратегия на живота и работа с цели"; "Емоционална компетентност"; "Корекция на поведението".
 • Семинари: "Мъжът и жената – търсене на своя човек"; "Основи на щастливото семейство"; "Възпитаване на деца, за младите родители".
 • Клубни срещи и тренировки със завършалите курсове.

Корпоративное обучение и тренинги

 • Оздравителен курс за персонала;
 • Лидерство и личен пример;
 • Управление на конфликта;
 • Манипулации и противодействие срещу тях;
 • Телефонни продажби при входящи обаждания;
 • Работа с персонални цели и развитие на персонала;
 • Коучинг.

Програмите и методиката на обучение се адаптират към нуждите и целите на фирмата. Можете да поръчате тренинг разработен специално под задачи на вашата компания.

Индивидуални коуч сесии и лайф коучинг

 • Работа с персонални цели;
 • Личностно развитие.

Продължителност на една сесия: 45 мин – 1 час. Общият брой се определя на първата среща.

Свържете се с Гузал Тажибаева във Facebook: Facebook Guzal Tajibaeva

X

Right Click

No right click