За всички преминали първи учебно-оздравителен курс по системата на акад. Норбеков.

Занятията включват:

  • споделяне на резултати, задаване на въпроси;
  • ставна гимнастика;
  • упражнения от първи оздравителен курс;
  • работа със зрението;
  • работа с характера;
  • целенасоченост – тематични дни (цели – формулиране, поставяне, действие; здравето – как се проявява, грешки по пътя към целите, какво ни помага и какво ни пречи за достигане на резултата към, който се стремим, 4 ями, навици и др.)

Занятията се провеждат от български преподаватели и асистент – преподаватели, което улеснява комуникацията и повишава резултативността.

На Клубните занятия поддържаме формата и духа си и след курсовете, споделяме резултатите си и си поставяме нови цели - вдъхновяваме се едни други и заедно продължаваме да вървим по пътя на Системата, с нови приятели и съмишленици. Клуб "ОКТАВА" организира ежемесечни походи в различните краища на България.

Галерия